SCHOOL STARTERS’ HUB

Проект School Starters’ Hub е насочен към средните училища, като основната му цел е да спомогне за тяхното превръщане в центрове за иновации и творчество. По този начин, те ще бъдат взаимосвързани с местни и европейски предприятия, чрез участието си в европейска платформа.

BКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЕНТРОВЕТЕ (ХЪБОВЕТЕ) ЗА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ?

Тези центрове представляват физически или виртуални места, където хората имат възможността да се срещат, обменят идеи, създават мрежи и обединяват различни общности от предприемаческия свят.


Те са пространство за сътрудничество, базирано на дигитални технологии, които същевременно се използват за научно и експериментално образование.

И КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА В КОНТЕКСТА НА ПРОЕКТ SCHOOL STARTERS’ HUB?

Означава, че през целия живот на проекта, партньорите ще работят върху трансформирането на училищата в иновационни центрове, които да подкрепят учениците в развитието на тяхна идея в реален проект/услуга/продукт, която да бъде видима за други училища и заинтересовани страни.

Партньорите също така ще следят за несъответствия, които могат да произлязат от взаимната връзка между училищните учебни програми и нуждите на пазара на труда.