ЗА ПРОЕКТА

Проект School Starters’ Hub е насочен към средните училища, като основната му цел е да спомогне за тяхното превръщане в центрове за иновации и творчество. По този начин, те ще бъдат взаимосвързани с местни и европейски предприятия, чрез участието си в европейска платформа.

Проект School Starters’ Hub има за цел да се справи с европейските предизвикателства, изпълнявайки дейности, които:

  1. Подпомагат училищата, като подкрепят тяхната интердисциплинарна перспектива и ангажираността на учениците в дейности, които подобряват иновациите, креативността, предприемаческите умения, и създават връзка с корпоративния свят и обществото като цяло. 
  2. Предоставят на учителите и училлищните ръководители правилната обратна връзка за изграждане на интегрирано училище, което засилва процеса на преподаване и учене и трансверсалните умения, като подкрепят активното участие на учениците.
  3. Подобряват управлението на системите за училищно образование, за да станат по-ефективни, допринасяйки за сътрудничеството между училищната общност и пазара, и местните и европейски общности.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЕНТРОВЕТЕ (ХЪБОВЕТЕ) ЗА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ?

These Hubs are physical or virtual places, where people meet, exchange ideas, create networks and, among others, they wish to Тези центрове представляват физически или виртуални места, където хората имат възможността да се срещат, обменят идеи, създават мрежи и обединяват различни общности от предприемаческия свят.

И КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА В КОНТЕКСТА НА ПРОЕКТ SCHOOL STARTERS’ HUB?

TОзначава, че през целия живот на проекта, партньорите ще работят върху трансформирането на училищата в иновационни центрове, които да подкрепят учениците в развитието на тяхна идея в реален проект/услуга/продукт, която да бъде видима за други училища и заинтересовани страни.

Партньорите също така ще следят за несъответствия, които могат да произлязат от взаимната връзка между училищните учебни програми и нуждите на пазара на труда. В същото време, учителите ще имат възможността да се усъвършенстват в ИКТ и иновативни интердисциплинарни техники, като дизайнерско мислене, алтернативно преподаване и т.н. В резултат на това, те ще могат да мотивират учениците със съвместни и интегрирани подходи.