ПАРТНЬОРИ

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – ИСПАНИЯIKA

It is a subsidized High School for Science and Technology and VСубсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение, разположен в региона на Баските. Всяка година, училището предоставя образование за над 400 студенти в редовна форма на обучение и за 1000+ възрастни с персонал от 45 души. 

Гимназията се фокусира върху обслужването на местната индустрия и се ангажира с цялостното учене и ученето през целия живот на своите ученици. Гимназията насърчава иновациите и технологичните и педагогически проекти и има за цел да предложи качествена услуга на обществеността, отговаряща на месните нужди на обучение на младите хора, университети и институции.

Уебсайт: www.txorierri.net

Лице за контакт: Anabel Menica
Email: amenica@txorierri.com
Телефон: +34 651705161

IDEC – ГЪРЦИЯ

IDEC S.A е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Нейните дейности се състоят в обучение, управленско консултиране, осигуряване на качество, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. Компанията специализира в разработване на учебно съдържание, базирано на ECVET, разработка на софтуер и мултимедия, интернет приложения, дистанционно обучение, е-бизнес и електронна търговия. Клиенти на IDEC са както МСП, така и по-големи гръцки компании от различни сектори. Компанията си сътрудничи с повече от 800 института в цяла Европа и с повече от 300 експерти в специфични области.

IDEC S.A. has extensive experience in European projects, either as coordinator or as partner from different European programs aIDEC S.A. Има богат опит в европейските проекти по различни европейски програми и инициативи, като координатор или партньор. Компанията е акредитирана като център за учене през целия живот и организира курсове за обучение за учители и обучители, учебни посещения и неформални учебни дейности за ученици в начално образование.

IDEC S.A. organises domestic and transnational training IDEC организира местни и транснационални обучения по множество теми. За тази цел, компанията си сътрудничи с мрежа от опитни обучители и експерти в различни области. Разполага с отлични условия за обучение, включително оборудване за симултанен превод. Всяка година е домакин на повече от 300 възрастни обучаеми в около 30 различни сесии.

Уебсайт: www.idec.gr

Лице за контакт: Xenia Chronopoulou
Email: xenia@idec.gr
Телефон: +30 2104286227

RCCI – BULGARIA

Русенска търговско-индустриална камара е неправителствена организация, създадена с цел подпомагане, насърчаване, представяне и защита на интересите на обществото и подпомагане за укрепване на пазарните и икономически отношения, допринасящи за за европейската и международна интеграция на региона. РТИК подпомага социално-икономическото развитие на региона чрез предоставяне на широка гама от услуги и прилагане на гъвкава политика за защита на индивидуалните и колективни интереси на бизнеса и обществото. Камарата има богат опит в управлението и изпълнението на проекти, разработването на методологии и учебно съдържание, провеждането на изследвания на национално и международно ниво, организирането на бизнес обучения, семинари, конференции и др. РТИК редовно участва в различни общоевропейски инициативи, като Европейска седмица на професионалните умения, Европейският ден на предприемача, както и в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България – Мениджър за един ден. От 2016 г. насам, РТИК е ежегоден домакин и организатор на общоевропейското събитие Европейска нощ на учените за гр. Русе.

Уебсайт: www.rcci.bg

Лице за контакт: Milen Dobrev
Email: mdobrev@rcci.bg
Телефон: +35 982825875

EMPHASYS – КИПЪР

EMPHASYS, създаден пред 1998 г., ръководи ИКТ образователен и ПОО център, одобрен от Министерството на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър, както и изследователски център на ЕС. Центърът разполага с професионален екип, който включва специалисти по ИКТ, психология, социология, образование, право, икономика, бизнес, права на човека, архитектура и графичен дизайн.

Центърът Emphasys е организиран в 4 дирекции. Дирекция „Образование“ включва валидирани и акредитирани ИТ курсове, като GCE ниво A’ за студенти или ECDL за професионалисти, като същевременно предоставя услуги за кариерно консултиране.

Дирекция „Обучение в областта на ИКТ“ включва напълно оборудвана учебна единица STEAM, като се фокусира върху предоставянето на курсове за мобилност с обучение по Еразъм+ KA1 за професионалисти и граждани на ЕС. Emphasys предлага своите услуги на множество публични и частни организации, както и на лица от всички възрасти и слоеве на обществото.

STEAM отдела е напълно оборудван с високотехнологични инструменти, за да предложи на младите хора курсове, съчетаващи роботика, 3D дизайн и печат с помощта на Craftbot+ 3D принтер и кодиране чрез дизайн на видеоигри, използвайки най-съвременната виртуална реалност.

Дирекция „Научни изследвания“ работи с няколко организации по проекти на ЕС по различни програми (Erasmus, AMIF, Justice) в областта на образованието и обучението, като същевременно предоставя управленска подкрепа за проекти на ЕС на училища и неправителствени организации. През годините, центърът е изградил силна местна и международна мрежа, която се използва при популяризирането на проекти и инициативи на ЕС.

Дирекция „Разработка на софтуер“ участва в проектирането, разработването, пилотното тестване и оценката на различни инструменти за електронно обучение, платформи, уебсайтове и приложения, въз основа на нуждите на различните проекти, изпълнявани от организацията.

Emphasys е член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN) заедно с 25 други организации от Европа, целящи да популяризират цифровата програма на Европа, и част от консултантската група за Програмата за цифрови технологии на Кипър.

Уебсайт: www.emphasyscentre.com

Лице за контакт: Athos Charalambides
Email: info@emphasyscentre.com
Телефон: +35 799611757

DLEARN – ИТАЛИЯ

The European Digital Learning Network – DLEARN – is a no-profit association that aims to embrace the Европейската мрежа за цифрово обучение – DLEARN е сдружение с нестопанска цел, която цели да се справи с предизвикателствата, произлизащи от дигиталната трансформация по отношение на несъответствието на цифровите умения и възможностите за цифрово обучение.

DLEARN вярва в стойността на споделянето, свързването и потенциала на техните членове, местни територии и хора.

Постоянните промени в икономиката и обществото принуждават правителствата да наблягат на приноса на образованието за широк спектър умения и компетенции. Уменията, валидни за 21-ви век се считат за ключови средства за отговорно гражданство в икономиката, базирана на ИКТ.

Успешното образование и обучение в нашето общество на знанието зависи все повече от увереното, компетентното и иновативно използване на ИКТ. DLEARN има за цел да доближи местните територии и хората до политиките на ЕС. С дейностите си, организацията цели да сведе до минимум дистанцията между гореспоменатите, като:

  • По-тясно сътрудничество и подобряване на техните дейности чрез провеждане на „проектни лаборатории“.
  • Дейности и лобиране за постигане на ползотворна акредитация на месните нужди пред съответните генерални дирекции на Европейската комисия.
  • Подобряване на съществуващия опит и знания за дигитално обучение чрез споделяне на практики и създаване на добри бизнес възможности.

Уебсайт: www.dlearn.eu

Лице за контакт: Gianluca Coppola
Email: gianluca.coppola@dlearn.eu
TТелефон: +39 0287284807

PLУЧИЛИЩЕ PLATON – ГЪРЦИЯ

Училище PLATON е основано през 1997 г. в гр. Катерини, Гърция, като местополжението му е между Солун и планината Олимп. Училището се състои от ясла, детска градина, основно и средно училище, обучавайки над 650 ученици. От 2002 г., учениците биват обучавани на S.T.E.M, използвайки роботизирания инструмент LEGO MINDSTORMS EV3 и базирани на игри и методи за съвместно създаване. Училището участва в европейски проекти от 1997 г., включително много Еразъм+ проекти. Визията на училището е да предостави на учениците нови, по-алтернативни и педагогически методи за преподаване, които традиционно не се предоставят от Министерството на образованието.

Уебсайт: www.platon.edu.gr

CoЛице за контакт: Evangelos Kapetis
Email: kapetise@windowslive.com
Телефон: +30 2351031111