РЕЗУЛТАТИ

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕ: 
  • Въвеждането на иновативни методи на преподаване, които ще подобряват професионалния профил на учителя.
  • Дигитализацията на училищата чрез внасяне на повече технологични перспективи в класовете.
  • Въвеждането на иновативни материали за обучение.
  • Организирането на европейски конкурс за иновации, по време на който да бъдат наградени най-добрите идеи.
  • Развитието на сътрудничеството между училища и корпоративният свят.
  • Развитието на европейски училищен център.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА WWW.training-schoolstarter.eU

TОнлайн платформата ще събира всички резултати и ще представлява дигиталният профил на проект School Starters’ Hub. По този начин, ще се увеличи максимално въздействието му и ще гарантира не само неговата използваемост, но и устойчивостта му като цяло.

Платформата ще служи за:

A. ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНТАКТИ

Инструмент за създаване на контакти между училища и местни общности в страните-партньори по проекта – Испания, Гърция, Италия, България и Кипър. Търсенето на нови членове и обогатяването на тези контакти е един от основните приоритети на проекта. Освен това, ще бъдат изградени партньорски мрежи на европейско ниво с цел популяризиране на добри практики и обмен на идеи, опит и инициативи. Не на последно място ще бъде създадена международна мрежа, базирана на най-малките мрежи (местни и европейски).

B. СБОРНА ТОЧКА НА РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ

Сборна точка от ресурси и данни ще бъде създадена в рамките на проекта, за да подкрепи и разпространи резултатите и дейностите на проекта. Общата картина се състои от центрове в цяла Европа, които да работят успешно и студенти, които да се чувстват достатъчно уверени, включвайки уменията, идващи от тези центрове.

C. ОБЩНОСТ

TПлатформата има за цел да развие разрастваща се общност от практики, която да ангажира заинтересованите страни. Тази общност ще съдържа идеи, ресурси, учебни материали, методологии и всичко, което ще се окаже полезно за ефективната работа на платформата. Добрите практики ще бъдат споделени и категоризирани, за да се улесни мрежата.

D. ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

TПлатформата ще служи и като основен инструмент за популяризиране. Наличната информация ще работи като стратегия за повишаване на осведомеността на всички средни училища, които имат за цел да бъдат свързани с предприемачеството и искат да усъвършенстват и преквалифицират своите ученици. Онлайн платформата ще служи като форма на отворени образователни ресурси (OER), но също така и ще има някои ограничени области на достъп: Свободната за достъп зона ще предостави на учениците възможност за достъп до данни, статии, видеа и т.н., докато ограничената част ще служи за комуникация между партньорите и училищата.