CONTACT

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – SPAIN

Contact person: Anabel Menica I amenica@txorierri.com I www.txorierri.net I +34 651705161

IDEC – GREECE

Contact person: Xenia Chronopoulou I xenia@idec.gr I www.idec.gr I +30 2104286227

RCCI – BULGARIA

Contact person: Milen Dobrev I mdobrev@rcci.bg I www.rcci.bg I +35 982825875

EMPHASYS – CYPRUS

Contact person: Athos Charalambides I info@emphasyscentre.com I www.emphasyscentre.com I +35 799611757

DLEARN – ITALY

Contact person: Gianluca Coppola I gianluca.coppola@dlearn.eu I www.dlearn.eu I +39 0287284807

PLATON SCHOOL – GREECE

Contact person: Evangelos Kapetis I kapetise@windowslive.com I www.platon.edu.gr I +30 2351031111