ΕΡΓΟ

Το έργο School Starters’ Hub απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κύριος στόχος του είναι να τα μετατρέψει σε κόμβους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασυνδεθούν με την Έρευνα/Επιστήμη και τις Επιχειρήσεις (τοπικές και ευρωπαϊκές) μέσω της συμμετοχικής προσέγγισης μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας.

Το έργο School Starters’ Hub επιθυμεί να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές προκλήσεις υιοθετώντας δραστηριότητες που:

  1. Ενισχύουν τα σχολεία υποστηρίζοντας τη διεπιστημονική τους προοπτική, τη διαφάνειά τους και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες που ενισχύουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τη δημιουργία δεσμών με τον εταιρικό κόσμο και την ευρεία κοινωνία.
  2. Δίνουν στους δασκάλους & τις δασκάλες, στους διευθυντές & στις διευθύντριες σχολείων την κατάλληλη ανατροφοδότηση για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου σχολικού οργανισμού που ενισχύει τη διδασκαλία και τη διαδικασία μάθησης, τα σχολικά προγράμματα, τις εγκάρσιες δεξιότητες και τελικά θα υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών.
  3. Βελτιώνει τη διαχείριση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνει πιο επαρκής και αποτελεσματική, που θα επαναπροσδιορίσει τη συνεργασία μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, των τοπικών και ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Αυτοί οι Κόμβοι είναι φυσικά ή εικονικά μέρη, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, ανταλλάσσουν ιδέες, δημιουργούν δίκτυα και, μεταξύ άλλων, ελπίζουν να φέρουν κοντά κοινότητες με τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ένας χώρος συνεργασίας, βασισμένος σε ψηφιακές τεχνολογίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την επιστημονική και βιωματική εκπαίδευση.

ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SCHOOL STARTERS’ HUB;

Ότι κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, οι εταίροι θα εργαστούν για τη μετατροπή των σχολείων σε Κόμβους Καινοτομίας, που θα υποστηρίξουν τους μαθητές ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ένα έργο, υπηρεσία/προϊόν που θα είναι προσβάσιμο από την αγορά εργασίας, άλλα σχολεία και ενδιαφερόμενους φορείς. 

Οι εταίροι θα εντοπίσουν επίσης τυχόν ασυνέπειες που προέρχονται από τη σχέση μεταξύ των σχολικών προγραμμάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Εν τω μεταξύ, οι δάσκαλοι/δασκάλες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίστούν ως προς τις ΤΠΕ και τις καινοτόμες διεπιστημονικές τεχνικές όπως η μικρομάθηση, το design thinking, η εναλλακτική διδασκαλία κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να παρακινούν την τάξη τους με συνεργατικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις προκειμένου οι μαθητές & οι μαθήτριες να εργαστούν σε έργα, να τα διαχειριστούν με βάση την ακολουθία Μαθαίνω- Σχεδιάζω- Υλοποιώ- Αξιολογώ.