ΕΤΑΙΡΟΙ

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – ΙΣΠΑΝΙΑ

Είναι ένα επιδοτούμενο Λύκειο αλλά και σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με κέντρο την Επιστήμη και την Τεχνολογία (επίπεδο 4 και 5 EQF) που βρίσκεται στη χώρα των Βάσκων. Κάθε χρόνο το σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 400 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μαθητές μερικής φοίτησης και έχει προσωπικό 45 ατόμων.

Το Politeknika Ikastegia Txorierri εστιάζει στην εξυπηρέτηση της τοπικής βιομηχανίας και δεσμεύεται για την ολοκληρωμένη και δια βίου μάθηση των σπουδαστών/στριών του. Προωθεί την Καινοτομία σε Τεχνολογικά και Παιδαγωγικά Έργα και στόχος του είναι να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό, καλύπτοντας τις ανάγκες κατάρτισης των νέων της περιοχής, των τοπικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων.

Ιστοσελίδα: www.txorierri.net

Άτομο επικοινωνίας: Anabel Menica
Email: amenica@txorierri.com
Τηλέφωνο: +34 651705161

IDEC – ΕΛΛΑΔΑ

Η IDEC S.A είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης στην Ελλάδα με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης και ανάπτυξης λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιεχομένων με βάση το ECVET, στην ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, διαδικτυακές εφαρμογές, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο. Πελάτες της IDEC είναι τόσο ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από ένα εύρος τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε διάφορους τομείς.

Η IDEC S.A. διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Έχει διαπιστευθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης και διοργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές/τριες, study visits και άτυπες δραστηριότητες μάθησης για μαθητές/τριες στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση ενώ προσφέρει μαθήματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας για φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαζόμενους/εργαζόμενες.

Η IDEC S.A. διοργανώνει εγχώριες και διακρατικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ένα δίκτυο έμπειρων εκπαιδευτών/τριών και ειδικών σε διάφορους τομείς. Διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού για ταυτόχρονη διερμηνεία. Κάθε χρόνο φιλοξενεί περίπου 300 ενήλικες μαθητές/τριες σε περισσότερα από 15 κατηογορίες εκπαιδεύσεων και περίπου 30 θεματικές.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr

Άτομο επικοινωνίας: Xenia Chronopoulou
Email: xenia@idec.gr
Τηλέφωνο: +30 2104286227

RCCI – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ruse (RCCI) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να υποστηρίζει, να προωθεί, να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα της κοινωνίας και να βοηθά στην ενίσχυση της αγοράς και των οικονομικών σχέσεων συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή και διεθνή ολοκλήρωση της περιοχής. Το RCCI υποστηρίζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εφαρμόζοντας μια ευέλικτη πολιτική για την υπεράσπιση των ατομικών και συλλογικών συμφερόντων των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Το Επιμελητήριο διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων, στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και περιεχομένου εκπαίδευσης, στη διεξαγωγή ερευνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη διοργάνωση επιχειρηματικών εκπαιδεύσεων, ημερίδων και συνεδρίων κ.λπ. Το RCCI συμμετέχει τακτικά σε διάφορες πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Επιχειρηματία, συμμετέχει σε ετήσια βάση στην πρωτοβουλία του Junior Achievement Bulgaria – Manager for One Day. Από το 2016, το Επιμελητήριο είναι ετήσιος οικοδεσπότης και διοργανωτής της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης European Researchers’ Night for Ruse.

Ιστοσελίδα: www.rcci.bg

Άτομο επικοινωνίας: Milen Dobrev
Email: mdobrev@rcci.bg
Τηλέφωνο: +35 982825875

EMPHASYS – ΚΥΠΡΟΣ

Το Emphasys Centre, το οποίο ιδρύθηκε το 1998, διαθέτει Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ΤΠΕ, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς και ένα Κέντρο Ερευνών της ΕΕ. Στελεχώνεται από μια άρτια ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς σε ΤΠΕ, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Νομική, Οικονομικά, Επιχειρήσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αρχιτεκτονική και Γραφιστική.

Το Emphasys οργανώνεται σε 4 διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A’ Level Computer Science για φοιτητές ή το European Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, ενώ παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Η Εκπαίδευση ΤΠΕ περιλαμβάνει μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα εκμάθησης STEAM και μία Μονάδα Εκπαίδευσης της ΕΕ, με επίκεντρο την παροχή μαθημάτων μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Η Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και σε άτομα από όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα.

Η ΜΟΝΑΔΑ STEAM είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να προσφέρει μαθήματα σχετικά με έργα σε νέους & νέες, συνδυάζοντας Ρομποτική, Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Εκτύπωση χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Craftbot+ 3D και Κωδικοποίηση μέσω σχεδίασης βιντεοπαιχνιδιών, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που αφορά την Εικονική Πραγματικότητα, όπως το Oculus Rift S, με επικεφαλής πιστοποιημένους/ες εκπαιδευτές & εκπαιδεύτριες «Lego Education Trainer». Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego Education: «Σύνδεση – Κατασκευή – Σκέψη – Επανάληψη», όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες αντιμετωπίζουν μια πρόκληση ανοιχτού τύπου που τους τοποθετεί σε θέση αναζήτησης λύσης.

Η Διεύθυνση Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο μιας σειράς κονδυλίων (π.χ. Erasmus, AMIF, Justice) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παρέχει επίσης διοικητική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με τα χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού συμμετέχει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τις πιλοτικές δοκιμές και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης, με βάση τις ανάγκες των διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός.

Η Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) μαζί με άλλους 25 οργανισμούς από την Ευρώπη με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για την Ψηφιακή Ατζέντα της Κύπρου. 

Ιστοσελίδα: www.emphasyscentre.com

Άτομο επικοινωνίας: Athos Charalambides
Email: info@emphasyscentre.com
Τηλέφωνο: +35 799611757

DLEARN – ΙΤΑΛΙΑ

Το European Digital Learning Network – DLEARN – είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει να αγκαλιάσει τις προκλήσεις που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός από την άποψη της αναντιστοιχίας ψηφιακών δεξιοτήτων και των ευκαιριών ψηφιακής μάθησης. Το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι ψηφιακά εξειδικευμένο, αλλά στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και ενώ πολλές ευκαιρίες από την άποψη των θέσεων εργασίας θα διαμορφώσουν την αγορά εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Εκμάθησης (DLEARN) πιστεύει στην αξία του ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ των δυνατοτήτων των μελών του, των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων του. 

Οι συνεχείς αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία προτρέπουν τις κυβερνήσεις να τονίσουν τη συμβολή της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα από καινούργιες δεξιότητες και ικανοτήτες. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα θεωρούνται οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας που βασίζεται στις ΤΠΕ.

Μια επιτυχής εκπαίδευση και κατάρτιση στην κοινωνία της γνώσης εξαρτάται από τη σιγουριά, ικανότητα και καινοτόμο χρήση των ΤΠΕ. Το DLEARN θέλει να φέρει πιο κοντά τις εμπειρίες και τις φωνές των τοπικών φορέων και των ανθρώπων στις πολιτικές της ΕΕ. Σήμερα αυτή η διαδικασία παρεμποδίζεται από την παρουσία μεγαλύτερων συμφερόντων, κυρίως μεγάλων εταιρειών ή οργανισμών-ομπρέλα. Με τις δραστηριότητές μας και μέσω του δικτύου μας, θέλουμε να ελαχιστοποιηθεί το κενό αυτό, μέσα από την επίτευξη των πρωτοβουλιών από κάτω προς τα πάνω, όπως:

  • Στενότερη συνεργασία και ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας σε ανώτερο επίπεδο μέσω περιοδικών εργαστηρίων έργων
  • Αυστηρές δραστηριότητες δικτύωσης και άσκηση πιέσεων για την επίτευξη μιας καρποφόρας διαπίστευσης των τοπικών αναγκών στις σχετικές Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Βελτίωση των υπάρχοντων εμπειριών και των γνώσεων της ψηφιακής μάθησης μέσω κοινοποίησης πρακτικών και δημιουργίας αποδοτικών επαγγελματικών ευκαιριών

Ιστοσελίδα: www.dlearn.eu

Άτομο επικοινωνίας: Gianluca Coppola
Email: gianluca.coppola@dlearn.eu
Τηλέφωνο: +39 0287284807

PLATON SCHOOL – ΕΛΛΑΔΑ

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1997 στην Κατερίνη. Βρίσκεται ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τον Όλυμπο. Αποτελείται από βρεφονηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο και έχουμε 650 μαθητές. Από το 2002 διδάσκουμε S.T.E.M στους μαθητές μας χρησιμοποιώντας το ρομποτικό εργαλείο LEGO MINDSTORMS EV3 και μεθόδους συνδημιουργίας με βάση το παιχνίδι. Το σχολείο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1997. Σήμερα συμμετέχουμε σε πολλά έργα Erasmus+. Όραμά μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές & στις μαθήτριές μας νέες, πιο εναλλακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας σε σχέση με αυτές που παρέχει το υπουργείο Παιδείας.

Ιστοσελίδα: www.platon.edu.gr

Άτομο επικοινωνίας: Evangelos Kapetis
Email: kapetise@windowslive.com
Τηλέφωνο: +30 2351031111